DETTA ÄR TECFIDERA® (dimetylfumarat) 

Den här informationen vänder sig till dig som har multipel skleros (MS) och som har förskrivits TECFIDERA® (dimetylfumarat) av din läkare

Tanken är att ge dig grundläggande kunskaper om hur läkemedlet fungerar, vilken effekt och vilka biverkningar behandlingen innebär och även en introduktion till sjukdomen MS.

Vet du mer om MS och TECFIDERA desto enklare och lättare kan det bli att leva med behandlingen och din sjukdom. Tveka inte att fråga din läkare eller sjuksköterska om det är någonting som du undrar över. Och kom ihåg att du är långt ifrån ensam. Omkring 20 000 svenskar har MS och varje år får ytterligare cirka 1000 personer diagnosen.

Läs bipacksedeln som ligger i förpackningen med TECFIDERA före det att du börjar din behandling.

Denna information baseras på Produktresumé TECFIDERA 02/2019

Granskad/ändrad: 2019-04-08

Medicinskt ansvarig: Marie Allard

 

TF-SWE-0147